Diễn đàn chùa lương điền

-‘๑’- chualuongdien.forumvi.com -‘๑’

Diễn Đàn Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí Hàng Đầu Việt NamGo downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Http://vn-answer.123.st by Đoàn Minh Tuấn

6th September 2012, 10:06
๖ۣۜAdmin
๖ۣۜAdmin
๖ۣۜAdmin

Danh hiệuAdmin

Admin
1. Khi đến chùa, chúng ta thường nghe nói Cúng dường Tam bảo, vậy Phật tử hiểu nghĩa như thế nào?
Cúng dường có nghĩa là cung cấp và nuôi dưỡng.
Chúng ta cung cấp và nuôi dưỡng Tam bảo để Tam bảo được trường tồn làm lợi ích cho chúng sanh.
Phải cúng dường với lòng thành kính, tôn trọng, tuyệt đối tránh thái độ kiêu căng, cầu phước.
2. Mục đích của sự cúng dường?
Có 3 mục đích:
o) Duy trì ngôi Tam bảo được tồn tại để tiếp tục giáo hóa chúng sanh.
o) Phát triển ngôi Tam bảo cho phù hợp với thời đại mới, không bị mai một, lạc hậu.
o) Bảo vệ Tam bảo khỏi những thế lực quấy phá, mưu hại.
3. Cúng dường Tam bảo gồm những phần nào?
Cúng dường Tam bảo gồm có:
– Cúng dường Phật bảo
– Cúng dường Pháp bảo
– Cúng dường Tăng bảo
4. Hãy trình bày cúng dường Phật bảo như thế nào cho đúng ý nghĩa?
o) Tuy Phật đã nhập diệt, nhưng chúng ta vẫn cúng dường Phật những đồ ăn, thức uống để hình dung Phật vẫn còn sống dạy dỗ chúng ta tu học.
o) Không nên bày biện linh đình, hoang phí. Những món cúng Phật đúng nghĩa là:
1. Hương thơm,
2. Đèn sáng,
3. Hoa tươi,
4. Trái cây,
5. Nước trong.
Đôi khi thêm cơm trắng là đủ.
o) Nhưng quý nhất để cúng dường lên Phật là 5 món diệu hương:
1. Giới hương: ta phải giữ giới thanh tịnh để xứng đáng là con của Phật.
2. Định hương: tập định tĩnh tâm hồn, đừng cho xao động, mê nhiễm.
3. Huệ hương: chú ý vào văn, tư, tu. Nghĩa là học hỏi giáo pháp của Phật, sau đó suy xét, nghiền ngẫm, và quyết tâm thực hành.
4. Giải thoát hương: phá trừ ngã chấp, luôn quán vô ngã, tứ đại là không, nghiệp thức phân biệt cũng là không.
5. Giải thoát tri kiến hương: phá trừ luôn pháp chấp, không thấy đất, nước, gió, lửa là thật, vui buồn sướng khổ là thật.
5. Hãy trình bày cúng dường Pháp bảo như thế nào cho đúng ý nghĩa?
o) Trước hết phải học và nghiên cứu giáo pháp của Đức Phật để hiểu rõ sự cao quý của giáo pháp ấy.
o) Sau đó, nếu có tài chánh thì nên xuất tiền ấn tống kinh điển, phổ biến ra nhiều nơi.
o) Người có trình độ học thức thì nên diễn giảng giáo pháp cho mọi người cùng hiểu, hoặc sáng tác các thể loại văn chương, lý luận cho người đọc thấm nhuần, hoặc phiên dịch các bộ kinh từ ngoại ngữ sang tiếng Việt.
6. Hãy trình bày cúng dường Tăng bảo như thế nào cho đúng ý nghĩa?
o) Chư Tăng là những người thay thế Đức Phật mà truyền lại giáo pháp cho chúng ta, vì vậy chúng ta phải cung cấp và nuôi dưỡng chư Tăng.
o) Thái độ cúng dường phải thành kính, trân trọng, không tự cao, không phân biệt vị Tăng ở chùa nào, xứ nào cả; vị nào ở trong hàng ngũ Tăng đoàn thì chúng ta cứ cúng dường.
o) Nên chọn những món cần thiết cho đời sống tu học chân chánh của chư Tăng, không nên chiều theo những sở thích riêng tư của vị này vị kia mà cúng dường những món không đúng Chánh pháp, như vậy người cúng cũng không có phước báu mà người thọ nhận cũng mang tội.
7. Cúng dường có mấy cấp?
Cúng dường có 3 cấp:
– Phẩm vật cúng dường
– Kính tín cúng dường
– Hạnh cúng dường
o) Phẩm vật cúng dường: là dâng lên Phật, Bồ Tát và chư Tăng những vật chất như thực phẩm, hoa, áo quần, vật dụng v.v...
o) Kính tín cúng dường: là dâng lên tấm lòng thành kính và niềm tin tuyệt đối vào Phật. Phần kính tín cao hơn phẩm vật cúng dường.
o) Hạnh cúng dường: là biến giáo lý của Phật thành hành động lợi ích cho chúng sanh. Đây là cúng dường cao nhất.
8. Sám hối là gì?
Sám là ăn năn lỗi trước; hối là chừa bỏ lỗi sau; sám hối nghĩa là hối hận những lỗi lầm đã gây ra và nguyện không tái phạm nữa.
9. Những cách sám hối nào thường được áp dụng?
Có nhiều cách sám hối, nhưng hiện nay các chùa thường áp dụng pháp Hồng danh sám hối. Pháp này đọc tụng 88 danh hiệu Phật, cộng với bài kệ Phổ Hiền đại nguyện, thành 108 lạy, để hàm ý là đoạn trừ 108 phiền não.
Hồng danh chư Phật có công đức không thể nghĩ bàn. Người nào chí thành thực hiện nghi thức sám hối này sẽ diệt trừ được những tội lỗi đã tạo ra trong đời hiện tại và nhiều đời quá khứ, không bị đọa vào 3 đường ác.

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài Viết Liến Quan

    Bài viết mới cùng chuyên mục

      CÚNG DƯỜNG EmptyCÚNG DƯỜNG Empty