Diễn đàn chùa lương điền

-‘๑’- chualuongdien.forumvi.com -‘๑’

Diễn Đàn Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí Hàng Đầu Việt NamGo downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Http://vn-answer.123.st by Đoàn Minh Tuấn

5th September 2012, 21:40
๖ۣۜAdmin
๖ۣۜAdmin
๖ۣۜAdmin

Danh hiệuAdmin

Admin
Kinh Dược Sư ... Sưu Tầm...

Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Trí Quang
Anh Dịch: Buddust Text Translation Society


Bồ tát Quan Tự Tại
Khi quán chiếu thâm sâu
Bát Nhã Ba La Mật
Tức diệu Pháp Tri Độ
Bỗng soi thấy năm uẩn
Đều không có tự tánh
Thực chứng điều ấy xong
Ngài vượt thoát tất cả
Mọi khổ đau ách nạn

" Nghe đây, Xá Lợi Tử :
Sắc chẳng khác gì không
Không chẳng khác gì sắc
Còn lại bốn uẩn kia
Cùng đều như vậy cả .

Xá lợi Tử, nghe đây:
Thể mọi pháp đều không
Không sanh cũng không diệt
Không nhơ cũng không sạch
Không thêm cũng không bớt
Cho nên trong tánh không
Không có sắc, thọ, tường
Cũng không có hành, thức
Không có nhãn, ý - sâu căn
Không có nhãn, nhĩ , tỹ
Thiệt, thận ý - sáu căn
Không có sắc, thanh, hương
Vị, xúc, pháp - sáu trần

Không có mười tám giới
Từ nhân đến ý thức
Không hề có vô minh
Không có hết vô minh
Cho đến không lão tử
Không khổ, tập, diệt, đạo
Không trí cũng không đác.

Vì không có sở đác
Nên khi vị Bố tát
Nương diệu pháp Trí Độ
Bát Nhã Ma La Mật
Thì Tâm không chướng ngại
Vì tâm không chướng ngại
Nên không có sợ hãi
Xa lìa mọi mộng tướng
Xa lìa mọi điên đảo
Đạt niết Bàn tuyệt đối .

Chư Phật trong ba đời
Y diệu pháp Trí Độ
Bát Nhã Ma La Mật
Nên đắc vô thượng giác
Vậy nên phãi biết rằng
Bát Nhã Ba La Mật
Là linh chú đại thần
Là linh chú đại bi
Là linh chú đại minh
Là linh chú vô thượng
Là linh chú tuyệt đỉnh
Là chân lý bất vọng

Có năng lực triêu trừ
Tất cả mọi khổ nạn
Cho nên tôi muốn thuyết
Câu thần chú Trí Độ
Bát Nhã Ma La Mật
Nói xong đức Bồ tát
Liền đọc thần chú rằng:
Gate
Gate
Paragate
Parasamgate
Bodhi
Svaha. ( ba lần)


QUY Y TAM BẢO
Tự quy y Phât. xin nguyện chúng sanh
thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh .
thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển.
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh.
thống lý đại chúng, hết thảy không ngại...

HỒI HƯỚNG
Nguyện đem công đức nầy
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
 Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Da.... Phattl

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài Viết Liến Quan

    Bài viết mới cùng chuyên mục

       Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Da.... Empty Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Da.... Empty